Profil společnosti

Firma DAM Morava s.r.o. vznikla v prosinci roku 2014 přičemž svoji činnost zahájila k 1.1.2015.
Společnost se zabývá nákladní dopravou a těžkou mechanizací včetně oprav vozidel.
Tvoří ji dvě střediska: dopravně-mechanizační a stavební výroba.

 

Poslední aktualizace.