Těžká doprava

Těžká doprava

Nabízíme spolehlivou přepravu veškerého stavebního materiálu, sypké hmoty, zeminy nebo sutě v jakémkoli objemu dle přání a požadavků našich zákazníků.

Co přepravujeme?

Cenově
dostupné
Kvalita
práce

Přepravujeme širokou škálu stavebních materiálů, včetně betonu, cihel, písku, štěrku, cementu a dalších.

Ano, jsme vybaveni moderními a výkonnými vozidly, které jsou schopny přepravovat stavební materiály v jakémkoli objemu podle potřeb a požadavků našich zákazníků.

Ano, nabízíme také služby odvozu materiálů na skládky nebo recyklačního zařízení, abychom zajistili odpovídající likvidaci odpadů v souladu s příslušnými předpisy